Sektörlerin Yol Arkadaşı İMAJ

Organizasyonların sıklıkla gündemlerinde gördüğümüz ve vizyonlarını gerçekleştirme noktasında önemli bir araç olan imajı ele alacağız. İmaj, özellikle de halkla ilişkiler perspektifinde incelenen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İmajı genel kapsamda fikirlerin, inançların ve etkilerin oluşturduğu algılamalar bütünü olarak tanımlanır. Dolayısıyla imaj sadece organizasyonlara ait olmayıp, kişilerin, markaların, ülkelerin hatta coğrafik yerlerin de imajların olduğunu söylemek mümkündür. Bazen bilinçsizce inşa edilen imajlar da olabilmektedir. Ancak imajı oluşturup devamında doğru yönetilmesi de imajın sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

Esas ilgi alanımıza dâhil edilen kurumsal imaj kavramı ise paydaşların organizasyonlara yönelik oluşan algılamaların bütünü olarak düşünebilmekteyiz. Bugün imaj çalışmaları küreselleşmenin etkisiyle birlikte oldukça gündemde yer almaktadır. Önceleri kurumsal imaj çalışmalarında sadece kurumsal kimlik bağlamında kalite ve ürün tasarımı ile ilgili çalışmalar yapıldığını görmekteydik. Örneğin 1970’lerde AEG şirketi, imaj oluşturmak için kurumsal kimlik ayağında ürünlerinin kalitesi ve dizaynına son derece önem vermekteydi. Bunun neticesinde ise başarılı mühendisler ve grafik tasarımcılarla ekip oluşturulduğu bilinmektedir. Fakat süreç içerisinde sadece kalitenin ve ürün dizaynın yeterli olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bugün ise imaj çalışmaların başlangıcı organizasyon içerisindeki çalışanlardan başlanılmaktadır. Çalışanların motivasyonu, onların organizasyona olan aitliği, istek ve beklentilerin karşılanılmasında önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla organizasyon içerisindeki iç müşteri olarak nitelediğimiz çalışanların birbiriyle olan koordinasyonları organizasyonların iş başarısında önemli girdilerden bir tanesi olmaktadır. Örneğin, bir organizasyonu eve benzetebiliriz. Bir ev düşünün huzur yok, aile bireylerinin birbirinden haberi yok, evin her köşesi kirli, aile de herkes bir birine karşı saygısız, tahammülsüz ve bunun sonucunda aile fertlerinin mutsuz olduğunu bilmek zor olmayacaktır. Peki bu aile bunları yaşarken mahallede ki komşular ya da aileyi tanıyanlar bu aile için ne düşünebilir?… Örnekte görüldüğü gibi kurumsal imaj, organizasyonun dışarıya yansıyan yüzünde önemli bir etkendir. Kurumsal imajın oluşumunda ve devam ettirilmesinde paydaşların hepsiyle olan ilişkiler de son derece önemli olduğunu unutmamak gerekir.

Her bir paydaşın istek ve beklentilerinin analizi yapılıp bu bağlamda onları tatmin edecek şekilde karşılık verilmelidir. Ayrıca kurumsal imajın oluşumu kümülatif şekilde ilerlemektedir. Kurumsal kimliğini oluşturup bunun doğru yönetimi yapıldığı vakit, kurumsal imajın oluşmasına ve daimi başarısına büyük etkisi olacaktır. Daha geniş bir bakış açısıyla bakıldığında kurumsal kimliğin içerisinde yer alan örgüt felsefesi, kültürü, örgütsel iletişim son derece önemliyken diğer taraftan örgütsel dizayn da bu guruba dahil edilmektedir. Örgütsel dizaynda söz edilenler, organizasyon binasının dekorasyonu, organizasyonun logosu, organizasyon içerisinde baskın olarak kullanılan renkler, çalışanlarca kullanılan antentli kağıtlar, organizasyonun taşıtları, bazı çalışanların üniformaları vs. unsurlar örnek olarak görülebilmektedir. Bazen bir organizasyona gittiğinizde kapıdaki güvenlik görevlisinin size olan yaklaşımı ya da görüntüsünden tatmin olmadığınız, o organizasyon hakkında olumsuz düşüncelere kapıldığınız olmuştur ya da organizasyon içinde diyalogta bulunduğunuz herhangi kişi/ler için de geçerli olabilmektedir. Bu durum bile imajı etkileyebilecek unsurlardan bir tanesi olabilmektedir.

Bu kapsam altında bakıldığında kurumsal imaj, organizasyonun dışarıya yansıyan yüzünü temsil etmektedir. Çünkü başarılı bir imaja sahip olan işletmelerin ürün ya da hizmet satışları artacak, paydaşlarına daha fazla güven verecek, kalifiyeli kişilerin o işletmeyle çalışma istekleri olacak, işletme ani bir kriz yaşadığında müşterilerince daha fazla tolerans gösterilecektir ve ulusal ya da uluslararası pazarda organizasyonun bilinirliğine olanak tanınacaktır. Bunların sonucunda ise işletmenin maddi ve manevi kazancı olacaktır.

Bugün imajın gerçekliği ve cazibesini yeterince anlayamayan organizasyonlar, umduklarını bulamayacaklar ve düşüş dönemine girmeleri de kuşkusuz olacaktır.

   Sevgiler…

Yorum Bırakın:

E-Posta adresiniz 3. şahıslar ile paylaşılmaz. İletişim için tüm alanlar zorunludur.