Nöro-Çeviklik İşletmeleri Neden İlgilendiriyor?

Günümüz iş dünyası içinde rekabeti doğru yönetebilmek için sürekli öğrenmek ve öğrenilenleri geliştirmenin önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bir işletme, değişen dünyanın getirdiği yeni sistemler, stratejiler, teknolojilere adapte olması yadsınamaz bir gerçektir. Bu kapsamda öğrenme sadece zihinsel olarak düşünülmemeli bunları uyumlu sistemsel koordineyle birlikte eylemlere dönüştürmelidir. Diğer taraftan bu uyum adapte sürecinde toplu zihinsel esneklikte önemlidir. Bu da sektörde rekabet etmenize elbette kolaylık sağlayacaktır.

Öncelikle öğrenen bir işletmenin ne olduğunu ifade etmek isterim, çalışanların bireysel ve işletme performansını sürekli iyileştiren, yeni bilgi ve becerilerin peşinde koşan, işletmenin kültürüne öğrenmeyi ve inovasyonu yerleştirmeye çalışan işletmelerdir.

Bu kapsam altında sizleri “Nöro-Çeviklik” ile tanıştıralım. Nöro-Çeviklik, insanların öğrenmede ki kolaylıklarını yani öğrenmede hız ve esnekliği baz alarak beyin performanslarını yükselten faktörleri ve devamında beyin jimnastiğini uygun seviyeye getirmesiyle ilgilendirmektedir. Bu faktörler ise, beyin jimnastiği, stresle mücadele etmek için aktif beceriler, düzenli uyku ve hareket, tutum olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda işletmelerin doğrudan doğruya çalışanların bu faktörleri daha aktif kullanmaya yönelik eğitimler ya da faaliyetler düzenlemeleri, çalışanların kişisel gelişimine destek olacak ve günün sonunda motivasyonlarında artış olacaktır. Bu sürecin iş sistemlerine entegre edilmesiyle de işletme performansına katkısı olduğu gözlenecektir.

Böylelikle rekabetin kızıştığı günümüz iş dünyasında, öğrenen işletmelerin bu döngüye daha kolay entegre olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla işletme içindeki çalışanlarında öğrenmelerinde Nöro-Çevikliğin önemini vurgulamak istedim. İşletmeler içindeki bireylerin nöro-çeviklik seviyeleri ne kadar yüksekse işletmenin performansına da bir o kadar etki edeceği bir gerçektir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

Yorum Bırakın:

E-Posta adresiniz 3. şahıslar ile paylaşılmaz. İletişim için tüm alanlar zorunludur.