Benan Gök, araştırmaya yönelik olarak örgütsel özdeşleşme, aile işletmeleri, kurumsal itibar, kişisel itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, duygusal emek, farklılıkların yönetimi ve makro örgüt kuramları konularına ilgi duymaktadır. Ayrıca akademik yayın faaliyetlerini sürdüren Benan Gök, genel işletme, toplam kalite yönetimi, örgütsel davranış, bilimsel araştırma yöntemleri, iş ve meslek etiği, kriz yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında dersler vermektedir. Bunun yanında, Big Cat Research araştırma şirketinde dünyanın önde gelen şirketlerine saha araştırmaları faaliyetinde bulunmaktadır.