Benan Gök, lisans derecesini Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise 2016 yılında aynı üniversitede İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora derecesini 2020 yılında yine aynı üniversitede İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda tamamlamış ve öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırmaya yönelik olarak örgütsel özdeşleşme, kurumsal itibar, kişisel itibar, örgütsel imaj, kurumsal sosyal sorumluluk, duygusal emek, farklılıkların yönetimi, makro örgüt kuramlarına ilgi duyan ve akademik yayın faaliyetlerini sürdüren Benan Gök, genel işletme, toplam kalite yönetimi, örgütsel davranış alanlarında dersler vermektedir. Bunun yanında, Big Cat Research araştırma şirketinde dünyanın önde gelen şirketlerine saha araştırmaları faaliyetinde bulunmaktadır.