Z KUŞAĞI KİMDİR?

1995-2010 yılları arasında doğan Z Kuşağı, bugün ortaokul ve üniversite çağındaki gençleri kapsıyor. Z kuşağı üyeleri (2018’de 21 yaş ve altı), 86,4 milyon üye ile bugün Amerika Birleşik Devletleri toplumundaki en büyük yaş grubudur ve Y kuşağı ise 71,8 milyon üyesi ile bir sonraki en büyük nesil topluluğudur. Y kuşağı nüfus sayılarında Z kuşağından sonra ikinci sırada olsa da, Y kuşağının iş gücündeki en büyük yaş grubunu (%35) temsil etmektedir. İş gücünde yer alan sonraki en büyük gruplar ise X kuşağı (%33), Baby Boomers (%25), Z kuşağı (%5) ve en son sırada ise sessiz kuşak (%2) yer almaktadır. Y kuşağı üzerine araştırmalar devam ederken; “Z Kuşağı”, iş dünyası liderleri, girişimciler, eğitim kurumları, ebeveynler ve özellikle insan kaynakları uygulayıcıları olmak üzere çeşitli paydaşların dikkatini çekmektedir. Z Kuşağı, Türkiye nüfusunun üçte birinden fazlasıdır ve Y kuşağının önüne geçmektedir. Bu nedenle, Z kuşağını kuşağını anlamak ve bu kuşağı istihdam edebilmek için stratejiler geliştirmek önem kazanmaktadır. Her kuşak, var olan endüstriyi ve işletmeyi önemli ölçüde etkileyen beklentiler, deneyimler, değerler, eğitim, aile, yaşam tarzı ve davranış açısından kendisini diğer nesillerden ayırmaktadır. Bu nedenle, Z kuşağının diğer kuşaklardan farkının ne olduğunu anlamak, eğitim kurumlarının ve şirketlerin bu kuşağı benimsemelerine yardımcı olabilir.

Özellikle üniversite çağındaki Z Kuşağı öğrencilerinin varlığı; eğitimcilerin ve şirket yöneticilerinin bu neslin özelliklerini, motivasyonlarını bilmeleri önemlidir ve bu neslin öğrenme tercihleriyle uyumlu programlar ve süreçler oluşturmaları gerekmektedir. Z kuşağının temel özellikleri diğer kuşaklardan belirgin bir şekilde farklılığı vardır. Seemiller ve Grace (2016) tarafından yapılan bir çalışmada, Z Kuşağı üniversite öğrencilerinin %70’inden fazlası sadakat, düşünceli olma, kararlılık, açık fikirlilik ve sorumluluk özelliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Steele Flippin (2017) tarafından yapılan bir araştırmada ise, bu gençlerin istekli, çalışkan, yaratıcı ve farklı konulara ilişkin motive olduklarını ortaya koymuştur. Z Kuşağının farklı motivasyonları vardır. Bu gençler, başkalarının hayatlarında bir fark yaratmaya çalışırlar ve başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak için kendi sorumluluklarını yerine getirirler. Ayrıca, inandıkları bir konuyu sonuna kadar savunurlar ve hedefledikleri herhangi bir konuya yönelik tutku duygusu geliştirerek hedeflerine motive olurlar.

Özellikle Y kuşağı, takım çalışmasına ve kişilerarası öğrenme yaklaşımına daha yatkınken; Z Kuşağı gençleri daha çok içsel öğrenmeye uyum sağlamaktadır. Z Kuşağı gençleri, tarihin en iyi eğitimli kuşağı olarak nitelendirilir ve tamamen dijital bir ortamda büyüyen ilk genç kuşaktır. Z kuşağı internetin, bilgisayarların ve mobil cihazların olmadığı bir dünyayı hiç tanımadıkları için dijital yerliler olarak atfedilmektedirler. Bu da Z kuşağı gençliğinin mükemmel teknoloji becerilerine sahip olmasını sağlamıştır. Genç yaşta teknoloji ile düzenli olarak etkileşim kurmak, dijital yerli (Z kuşağı) olmak için belirleyici faktördür. Bu durum, onların bilgisayar programlamasını veya bir ağın verileri nasıl ilettiğini sezgisel olarak anlayacakları anlamına gelmez. Ancak, bu sistemleri birçok kez çalışırken görmüş olacakları için bu teknolojileri gelecekte daha iyi anlayacak konuma geleceklerdir. Z kuşağı, teknolojiye erken maruz kalmaları nedeniyle dünyayla farklı şekilde etkileşime girmektedirler. Bu nedenle, geleneksel öğrenmenin ve topluma katılımın temelini oluşturan görevleri çözmek için teknolojiyi kullanmaya alışmışlardır. Aynı zamanda, teknolojiye harcadıkları zaman nedeniyle, dikkat süreleri oldukça kısadır.

İş gücündeki Y kuşağı için tahmini ortalama hane geliri yıllık 34.430 USD’dir. Hal böyle olunca da Y kuşağının satın alma gücünün Forbes’a (2017) göre 600 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve güçlü satın alma gücündeki bu eğilim giderek artıyor. Z Kuşağı yaş grubunun çoğu işgücünde olmadığından ve ebeveynlerinden/velilerinden bağımsız olmadığından, satın alma davranışlarında kısıt gündeme gelmektedir. Yine de Z kuşağının alım gücünün 49 milyon dolar ile 148 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

 

 

Yukarıda Bahsi Geçen Kaynaklar:

Seemiller, C., & Grace, M. (2016). Generation Z goes to college. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Steele Flippin, C. (2017). Generation Z in the workplace. (n.p.): Author.

Yorum Bırakın:

E-Posta adresiniz 3. şahıslar ile paylaşılmaz. İletişim için tüm alanlar zorunludur.