Mağaza Atmosferi Yaratmak

Düşünün ki… Çok güzel kokan, hoş müziklerin çaldığı, düzenli ve temiz bir ortamda alışveriş yapmak size ne hissettirirdi? Soru ve cevabı çok basit… Ancak, bazı işletmeler bu basit ama değerli cevabı neden görmezden geliyorlar?

Bu işletmeler, dünyanın bir gelişim içerisinde olduğunun farkında mı değiller ya da halâ daha ne üretilirse mutlaka satılır düşüncesini mi güdüyorlar? Bu sorular oldukça önemli. O halde konuya daha derinden bakmaya çalışalım ve değişen dünyanın ne getirdiğini görelim.

Küreselleşme kendisini baskın bir şekilde hissettirerek günümüzde birçok değerin dinamiklik kazanmasına sebep olmaktadır. Elbette ki mevcut durumda işletmelerin bu dinamiğe ayak uydurmak zorunda kaldığına ve işletmeler arasında kızgın bir rekabet ortamının oluştuğuna da tanık oluyoruz. O halde işletmeler, böylesi rekabet ortamında rakiplerinden bir adım daha ötede yer alabilmek için ne yapmalıdır?

Başarılı bir mağaza atmosferi oluşturmak bu farklılığı inşa etmede önemli bir stratejidir.

Mağaza atmosferi farklı boyutlardan ele alınabilir ancak bu yazıda mağaza atmosferi, sadece çatılı perakendecilik yani, klasik mağazalar bağlamında ele alınacaktır.

Mağaza atmosferi, işletmeleri rakiplerinden farklı kılan ve müşterinin satın alma davranışlarını doğrudan etkileyen bir pazarlama aracıdır. Mağaza atmosferi, ürünlerin mağaza içindeki sunumu, mağazada kullanılan renkler, ışıklandırma, havalandırma, koku, müzik, satış personelinin görünümü ve iletişim şekli gibi müşterinin algısını etkileyen unsurları kapsamına alır. Kısacası, mağaza atmosferi beş duyu organımızla yakından ilgilenir ve bu sayede işletmeler, müşterinin algısını duyular yoluyla manipüle edebilir. Örneğin, mağazada çalan hoş bir müzik ya da göze hitap eden bir ortam müşterinin ilgisini çekebilir ve bu da müşterinin mağazada kalma süresini arttırabilir. Bu durum müşteride mağazaya karşı olumlu bir algı oluşturur ve devamında müşteri tatminine sebep olabilir. Elbette ki insanlar duygusal bağ kurdukları ve iyi hissettikleri ortamlara daha çok gitmek isterler. Bu sebeple mağaza atmosferi müşteriyi tatmin edecek şekilde bilinçli olarak tasarlanmalıdır.

Mağaza atmosferi, işletme ile müşteri arasındaki iletişimi sağlayan bir köprüdür. Temelde ifade etmek istediğim nokta, müşteri odaklı yaklaşım mağaza atmosferinin iyi kullanılmasını gerektirir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, mağaza atmosferini doğru ve başarılı kurgulayan işletmelerin müşteriler üzerinde değerli etkiler bıraktığı saptanmıştır:

  • Göz atma için harcanan zamanı,
  • Satış personeli ile konuşma isteğini,
  • Planlanandan daha fazla para harcama eğilimini (plansız alışverişi)
  • Alışverişten haz almayı,
  • Mağazaya tekrar gelme olasılığını etkilemektedir.

Mağaza atmosferi, müşteriyi daha uzun süre mağazada tutmanın yanında müşteri deneyimini de artırmaktadır. Başarılı bir mağaza atmosferi müşteri deneyimini sağlayarak müşterinin tatmin duygusunun oluşmasına ışık tutar. Ek olarak, bu deneyimi başkalarıyla paylaşan müşteriler (Word of Mouth) mağazanın müşteri sayısının artmasına sebebiyet verir.

Artık bugün satılan üründen çok ürünün nasıl satıldığı ön plana çıkmaktadır. Rekabet avantajını elde etmek isteyen işletmeler ise mağaza atmosferi üzerinde çalışmaktadır. Çünkü günümüz tüketicisi her alanda farklılık ve yenilik arayışındadır. Özellikle bugün e-ticaretin hüküm sürmesi çatılı perakendeciliği zora soktuğunu görüyoruz. Bunun için çatılı perakendecilerin mağaza atmosferi aracılığıyla  müşterinin tatmin duygusunun oluşmasına sebebiyet verecektir. Mağaza atmosferi tasarlanırken, hedef kitlenin beklenti düzeyleri ayrıntılı olarak araştırılıp atmosferin bu beklentilere göre oluşturulması gerekmektedir. Mağaza atmosferini oluşturmak ve başarılı bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak işletmenin imajını olumlu yönde etkilemesiyle birlikte satış hacmini de artıracaktır. Günün sonunda ise hem müşteriler hem de işletmeler tatmin olacaktır.

Sevgiler…

Yorum Bırakın:

E-Posta adresiniz 3. şahıslar ile paylaşılmaz. İletişim için tüm alanlar zorunludur.