Farklılıkları Yönetelim Mİ?

 Farklılıkların yönetimi kavramı ilk olarak Amerika’da ortaya çıkmış ve 1980’li yıllarda yönetim teorilerinde yerini almaya başladığını görmekteyiz. Amerika’da 1980 sonrası hızla küreselleşen dünya ile birlikte örgütlerin homojen yapılardan heterojen yapılara dönüşmesiyle farklılıkların yönetimi kavramı uygulanmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak da ırk ve cinsiyet hakkında çalışmalar başlamıştır. Araştırmalar insanların, diğerlerini kategorileştirme

Devamını oku